ลำดับหน้า:   1  2  3   ›
Other1_TK1_1.JPG
640x480 (63Kb)
ตะกรุดมหาจักรพรรดิราช ลงรักปิดทองแบบโบราณ
Takrud Mahajakkapatdiraj, Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาดอกละ 1,999 บาท
Other2_TK1_2.JPG
640x480 (68Kb)
ตะกรุดมหาจักรพรรดิราช ลงรักปิดทองแบบโบราณ
Takrud Mahajakkapatdiraj, Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาดอกละ 1,999 บาท
Other3_TK2_1.JPG
640x480 (53Kb)
ตะกรุดมหาระงับ ลงรักปิดทองแบบโบราณ
Takrud Mahara-ngab, Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาดอกละ 1,999 บาท
Other4_TK2_2.JPG
640x480 (55Kb)
ตะกรุดมหาระงับ ลงรักปิดทองแบบโบราณ
Takrud Mahara-ngab, Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาดอกละ 1,999 บาท
Other5_Pidta_1.JPG
640x480 (44Kb)
พระปิดตาพิชัยสงครามไม้โพธิ์แกะปิดทอง
Prapidta Pichaisongkram Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาองค์ละ 899 บาท
Other6_Pidta_2.JPG
640x480 (41Kb)
พระปิดตาพิชัยสงครามไม้โพธิ์แกะปิดทอง
Prapidta Pichaisongkram Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาองค์ละ 899 บาท
Other7_Pidta_3.JPG
640x480 (45Kb)
พระปิดตาพิชัยสงครามไม้โพธิ์แกะปิดทอง
Prapidta Pichaisongkram Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาองค์ละ 899 บาท
Other8_Pidta_4.JPG
640x480 (47Kb)
พระปิดตาพิชัยสงครามไม้โพธิ์แกะปิดทอง
Prapidta Pichaisongkram Wat Phophakhai Ayutthaya
บูชาองค์ละ 899 บาท
Other9_Lokom_1.JPG
640x480 (39Kb)
ลูกอมสมปรารถนา มหาสัมฤทธิ์ (อธิษฐานตามแต่ใจปรารถนา)
Luk-Om Sompratthana Mahasamrit, Watphophakhai, Ayutthaya
บูชาลูกละ 200 บาท
OtherA_Lokom_2.JPG
640x480 (52Kb)
ลูกอมสมปรารถนา มหาสัมฤทธิ์ (อธิษฐานตามแต่ใจปรารถนา)
Luk-Om Sompratthana Mahasamrit, Watphophakhai, Ayutthaya
บูชาลูกละ 200 บาท
OtherB_PraUpa_1.JPG
640x480 (58Kb)
พระอุปคุตเนื้อสัมฤทธิ์

บูชาองค์ละ 250 บาท
OtherC_PraUpa_2.JPG
640x480 (42Kb)
พระอุปคุตเนื้อสัมฤทธิ์

บูชาองค์ละ 250 บาท
OtherD_PooChe1_1.JPG
640x480 (69Kb)
พ่อปู่ชีวกโกมารภัทร์ เนื้อสีน้ำตาล

บูชาองค์ละ 100 บาท
OtherE_PooChe1_2.JPG
640x480 (61Kb)
พ่อปู่ชีวกโกมารภัทร์ เนื้อสีน้ำตาล

บูชาองค์ละ 100 บาท
OtherF_PooChe2_1.JPG
640x480 (63Kb)
พ่อปู่ชีวกโกมารภัทร์ เนื้อสีขาว

บูชาองค์ละ 100 บาท
OtherG_PooChe2_2.JPG
640x480 (57Kb)
พ่อปู่ชีวกโกมารภัทร์ เนื้อสีขาว

บูชาองค์ละ 100 บาท
ลำดับหน้า:   1  2  3   ›
www.sitporrak.com
Powered by Weatimages